DETAVAST

Detavast is inhoudelijk te vergelijken met onze detacheringsdienst, echter is de afloop anders. Zo is het uitgangspunt bij detavast dat de professional die wij een bedrijf aanbieden, uiteindelijk in dienst treedt bij het bedrijf. Bij de start van de samenwerking zal de professional in eerste instantie als werknemer van Arx bij een bedrijf aan de slag gaan tijdens een vooraf overeengekomen periode. Na deze periode is het mogelijk om de professional in dienst te nemen. 

HET PROCES VAN DETAVAST

Tijdens een kennismakingsgesprek zal duidelijk worden welke dienst voor een bedrijf relevant kan zijn. Het proces van de keuze voor detavast is hierbij hetzelfde als bij detachering, echter is de afwikkeling afwijkend. Zo wordt er tijdens de voorgesprekken afgesproken voor welke periode iemand in moet worden gehuurd en of er na een bepaalde periode een overname zal plaatsvinden. 

WAAROM DETAVAST
 

  • Continuïteit door het vooraf contractueel vastleggen van het aantal te werken uren;

  • Geen werkgeversverplichtingen doordat de werknemer niet op de loonlijst staat in de voorafgaande ‘proefperiode’;

  • Een langere proefperiode van de potentiële nieuwe medewerker is mogelijk. 

Onze referenties

In het verleden en heden hebben we al mooie contacten gelegd en connecties gemaakt. Dit netwerk waarderen wij ten zeerste, maar nieuwe connecties zijn ook altijd welkom bij Arx. 

Bekijk al onze referenties Black arrow icon White arrow icon